본문 바로가기
Солонгос улсын №1 Эрүүл мэнд, аялал жуулчлалын үйлчилгээний тусгай дүүрэг,
Ёндынпу Смарт Медикал дүүрэг

Why YSMZ?

1цаг зарцуулагдана

Инчон ОУ-ын нисэх буудлаас
Ёндынпу дүүрэг хүртэл

1-р байр эзэлдэг

Сөүл хотын
хамгийн олон
Нэгдсэн эмнэлэгтэй
Дүүргүүдийн жагсаалтад

4эмнэлэг

Эрүүл мэнд, нийгмийн
халамжийн яамнаас
Магадлан итгэмжлэгдсэн
нарийн мэргэшсэн эмнэлэг

19эмнэлэг

Эрүүл мэнд, нийгмийн
Халамжийн яамны
зөвшөөрөлтэй эмнэлэг

92,864

Ёндынпу дүүргийн
харъяа эмнэлгээр
үйлчлүүлсэн
гадаад иргэдийн