본문 바로가기

비주얼

Солонгос улсын №1 Эрүүл мэнд, аялал жуулчлалын үйлчилгээний
тусгай дүүрэг,

Ёндынпу Смарт Медикал дүүрэг

Солонгос улсын №1 Эрүүл мэнд, аялал жуулчлалын үйлчилгээний
тусгай дүүрэг,

Ёндынпу Смарт Медикал дүүрэг

Why YSMZ?

◌ Инчон ОУ-ын нисэх буудлаас Ёндынпу дүүрэг хүртэл 1цаг зарцуулагдана
Сөүл хотын хамгийн олон нэгдсэн эмнэлэгтэй дүүргүүдийн жагсаалтад 1-р байр эзэлдэг
Эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн яамнаас магадлан итгэмжлэгдсэн нарийн мэргэшсэн эмнэлэг 5эмнэлэг
Эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн яамны зөвшөөрөлтэй эмнэлэг 20эмнэлэг
Ёндынпу дүүргийн харъяа эмнэлгээр үйлчлүүлсэн гадаад иргэдийн 72,369

Мэдээлэл

more

ГАРЫН АВЛАГА

Сурталчилгааны видео бичлэг

Go