본문 바로가기

비주얼

Đặc khudu lịch y tế số 1 tại Hàn Quốc

Đặc khu y tế Yeongdeungpo Smart

Đặc khudu lịch y tế số 1 tại Hàn Quốc

Đặc khu y tế Yeongdeungpo Smart

Why YSMZ?

Thời gian di chuyển từ sân bay quốc tế Incheon 1giờ
về số lượng bệnh viện đa khoa nhiều nhất trong số các quận tự trị ở Seoul Đứng số1
Bệnh viện chuyên khoa được Bộ Y tế và Phúc lợi chỉ định 5bệnh viện
Bệnh viện được Bộ Y tế và Phúc lợi Chứng nhận 20bệnh viện
Số bệnh nhân nước ngoài tìm đến quận Yeongdeungpo 72,369người

Thông báo

more

Sách hướng dẫn

Video quảng cáo

Go