본문 바로가기

Dịch vụ phiên dịch miễn phí

Dịch vụ phiên dịch miễn phí

Đường dây hướng dẫn phiên dịch du lịch 1330

Tổng công ty du lịch Hàn Quốc đang vận hành đường dây thông tin phiên dịch du lịch 1330 để thuận tiện cho khách du lịch trong và ngoài nước. 1330 nhằm mục đích cung cấp sự tiện lợi cho khách du lịch bằng cách cung cấp dịch vụ thông dịch du lịch cũng như hướng dẫn viên du lịch cho khách du lịch nước ngoài.

Mô tả dịch vụ 1330

 • Thời gian gọi : Vận hành 24/24 giờ quanh năm (tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Malaysia và tiếng Indonesia - 08:00 ~ 19:00)
 • Ngôn ngữ dịch vụ : tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Malaysia và tiếng Indonesia
 • Nội dung dịch vụ : thông tin du lịch, thông dịch viên du lịch, báo cáo về sự bất tiện của khách du lịch, kết nối với cảnh sát du lịch

Cách sử dụng

 • Gọi tại Hàn Quốc : 1330
 • Gọi từ nước ngoài : + 82-2-1330 (①Tiếng Hàn, ②Tiếng Anh, ③Tiếng Nhật, ④ Tiếng Trung, ⑤ Tiếng Nga, ⑥ Tiếng Việt ⑦ Tiếng Thái ⑧ Tiếng Malaysia và tiếng Indonesia

Hạng mục khác

1330 là một dịch vụ công cộng được điều hành bởi Tổng công ty du lịch Hàn Quốc và không mất phí sử dụng thông tin.

Trang web liên quan

http://kto.visitkorea.or.kr/kor/customer/call/1330.kto

Trung tâm cuộc gọi y tế 1577-7129

Hạng mục hỗ trợ

 • Tư vấn bằng ngoại ngữ và giới thiệu tổ chức y tế
 • Hỗ trợ hòa giải và trọng tài trong tranh chấp y tế
 • Tư vấn Visa xuất nhập cảnh
 • Cung cấp thông tin thông qua quầy hướng dẫn, điện thoại và trang web (tổ chức y tế, du lịch, chỗ ở, visa, hoàn thuế VAT)

Hạng mục khác

 • Cung cấp dịch vụ tư vấn bằng tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Nga và tiếng Ả Rập
 • Giờ làm việc : 09:00 ~ 18:00 vào ngày thường

Trang web